top of page
318A5848.jpg
 Jacob Thorsen

  • Jeg er psykolog, uddannet fra Københavns universitet i 2010, autoriseret af Psykolognævnet i 2014.

  • Jeg arbejder primært ud fra en psykodynamisk tilgang suppleret med en kropslig tilgang. Mange ting kan forklares gennem vores "psykiske blå mærker" og kroppen lyver sjældent. 

  • Som psykolog er jeg optaget af at kortlægge, hvorfor den enkelte har det, som man har det - og hvad man kan gøre for at få det bedre hurtigst muligt.

  • Som organisationspsykolog er det mit fokus at skabe dialoger - både mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og ledelse samt på tværs af organisationen, således at alle kan den fælles opgave bedst muligt. 

  • Som underviser bruger jeg ingen tætskrevne powerpoints eller tung teori. Undervisning er nemlig aldrig bedre end underviserens evne til at formidle komplicerede stof enkelt, forståeligt og praksisnært. 

318A5654.jpg
CV

 

 

2017 - nu:   Selvstændig organisations- og krisepsykolog

2016-2019: Organisations- og krisepsykolog, Røde Kors Asylafdeling

2015-2017: Toårig efteruddannelse, OPU

2014-2016: Organisationspsykolog, konsulenthuset MBK

2012-2016: Klinisk psykolog, Oasis, klinik for traumatiserede flygtninge, København 

2010-2012: Klinisk psykolog, Klinikken for traumatiserede flygtninge, Korsør.  

bottom of page