top of page
318A5848.jpg
 Jacob Thorsen

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.aut.) og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg arbejder primært ud fra en psykodynamisk tilgang suppleret med flere kropslige tilgange. Kroppen lyver nemlig aldrig. 

  • Som psykolog er det mit ærinde at skabe et rum for refleksion. Sammen med dig vil jeg kortlægge, hvorfor du har det, som du har det - og hvad du kan gøre for at få det bedre.

  • Som organisationspsykolog er det mit fokus at skabe dialoger - både mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og ledelse samt på tværs af organisationen, således at alle kan den fælles opgave bedst muligt. 

  • Som underviser er jeg optaget af at skabe inspirerende og praksisnær undervisning. Undervisning er aldrig bedre end underviserens evne til at formidle komplicerede stof enkelt, forståeligt og praksisnært. Hos mig er der derfor ingen tætskrevne powerpoints. 

318A5654.jpg
CV

 

 

2017 - nu:   Selvstændig organisations- og krisepsykolog

2016-2019: Organisations- og krisepsykolog, Røde Kors Asylafdeling

2015-2017: Toårig efteruddannelse, OPU

2014-2016: Organisationspsykolog, konsulenthuset MBK

2012-2016: Klinisk psykolog, Oasis, klinik for traumatiserede flygtninge, København 

2010-2012: Klinisk psykolog, Klinikken for traumatiserede flygtninge, Korsør.  

bottom of page