top of page

Supervision - hvad er det?

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der har til formål at understøtte faglig udvikling hos både den enkelte medarbejder, medarbejdergrupper og leder i forhold til deres arbejde. Supervision vil ofte tage udgangspunkt i de dilemmaer, medarbejderen, medarbejdergruppen eller lederen oplever i deres hverdag og arbejdsliv generelt med henblik på at finde andre måde at håndtere det på. ​

Supervision - hvorfor?

I de senere år er presset i de offentlige systemer steget betragteligt. Medarbejdere oplever flere krav og mere udtalte forventninger om, at de yder effektiv sagsbehandling og mere nærværende borgerkontakt for færrest mulige penge. Dette pres kan til tider være svært at håndtere for selv den stærkeste medarbejder og det stærkeste team. For at forhindre belastningsreaktioner og mindske presset hos den enkelte og i teamet, kan medarbejderne tilbydes supervision.

Supervision hvordan?

Supervision kan foregå på mange forskellige måder – afhængig af hvilke værktøjer psykologen anvender. Så hvad gør jeg? 

Formen hos mig er ofte ”organiseret kaos”. Der er ingen rigide runder og særlige måder at tale og spørge på. Det vigtigste er at få afdækket en problemstilling hele vejen rundt og fra alles perspektiv - for så kommer løsningen ofte af sig selv.  

Metoden er eklektisk. Min redskabskasse er stor, og jeg læner mig op af mange teoretiske perspektiver. Det gør det muligt at tilpasse formen og rammerne til jer og jeres konkrete udfordringer og behov.

Supervision - hvor ofte?  

Hvor ofte supervision skal afholdes afhænger af jeres behov og hvilken grad, I er belastet i jeres arbejde. For nogle er supervision nødvendigt hver tredje uge, mens andre blot har behov for supervision 3 gange pr. halvår. Med andre ord afhænger det af jeres behov.  

Supervision -  om hvad? 

Dette er eksempler på typiske emner for supervision:

  • Hvorfor reagerer jeg sådan på borgeren/beboeren?

  • Hvad er hoved og hale i denne problemstilling?

  • Hvorfor har jeg det sådan, som jeg har det?

  • Hvorfor har jeg svært ved at blive i rollen?

  • Hvorfor tænker vi ikke ens om denne problemstilling eller borger?

 

Supervision
318A6997.jpg

For mig er supervision kun godt, når det virker.

Når supervision virker, går du som medarbejder eller I som gruppe ud med en større forståelse af dig/jer selv, og hvorfor I har det, som I har det. Derudover har I også fået redskaber til at håndtere jeres udfordringer. 

SUPERVISION

Veni Dyrstrøm.jpg

Veni Dyrestrøm

Boligrådgiver, 

Københavns Kommune

"Jeg er super glad for vores supervision med Jacob! Vores gruppe er blevet bedre, siden vi påbegyndte supervision hos ham!" 

Julie_Rønne_Nielsen.jpg

Julie Rønne Nielsen

Medarbejder, 

Kirkens Korshær

"Jeg får mulighed for at mærke og forholde sig til mig selv og ikke mindst min krop i supervision, hvilket jeg aldrig har prøvet før. Jacob giver plads til at slippe dette indre fri".

Birgitte Thessen.jpeg

Birgitte Thiessen

Herbergsmedarbejder, 

Kirkens Korshær

"Denne form for supervision var ny for mig, men det er helt klart den, som har givet og lært mig allermest. Jacob arbejder i krydsfeltet mellem krop og psyke, mellem medarbejder, ledelse og borgere. Det skal prøves og kan i den grad anbefales"

Lotte Munk.jpg

Lotte Munk

Akuttelefonen

Holbæk Kommune

"Jacob har med sin ro, sit store overblik og sine mange faglige vinkler en fantastisk evne til at finde frem til problemstillingens kerne. Jeg vil give Jacob mine allerbedste anbefalinger".

_18A3291.jpg

Kell Shomacker

Omsorgsmedarbejder, 

Røde Kors Asylafd.

"Supervision med Jacob er trygt og i den grad udviklende. Hans mange års erfaringer indenfor området kombineret med hans store faglighed gør altid supervisionen relevant - og hvis den ikke er relevant, er det vores egen skyld".  

Mathilde Holmgaard.jpg

Mathilde Holmgaard

Leder, 

Kirkens Korshær

"Som leder for en medarbejdergruppe der arbejder med særligt socialt udsatte, er det vigtigt for mig at kunne tilbyde et rum, hvor medarbejderne afgiftes og aflastes. Hos Jacob får de mulighed for at sparre og reflektere både over professionel praksis og personlig væren på deres arbejdsplads. Med hjælp fra Jacob opnår medarbejderne en helt særlig professionel bevidsthed som i sidste ende gør, at de løser kerneopgaven bedre". 

bottom of page